لزوم ارایه درخواست بررسی کتاب در شورای انتشارات از طریق ” سوابق پژوهشی من” در سامانه ژیرو

اخبار

به اطلاع کلیه محققین و کاربران سامانه پژوهشی ژیرو که درخواست بررسی کتاب خود در شورای انتشارات دانشگاه را دارند می رساند ، درخواست خود را صرفا از طریق ” سوابق پژوهشی من” در سامانه پژوهشی  ثبت نمایند. در غیر اینصورت کتاب تایید شده در کارنامه پژوهشگر نمایش داده نخواهد شد و سبب اختلال در گزارش گیری های سامانه پژوهشی خواهد شد. لذا خواهشمند است شیوه فوق الذکر رعایت گردد در غیر این صورت کتاب در شورای انتشارات مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و به شخص پژوهشگر بازگردانده خواهد شد.