صورتجلسه های انتشارات

صورتجلسه هجدهم شورای انتشارات دانشگاه مورخ۸/۱۲/ ۱۳۹۷

*دستور کار جلسه :

 1. بررسی جواب داوری کتاب ” بیماریهای دهان ، فک و صورت” ارایه شده توسط سرکار خانم دکتر شراره کریمی عضو محترم هیات علمی دانشکده دندانپزشکی
 2. بررسی کتاب ” دانشنامه مواد غذایی” ارایه شده توسط دکتر حمیدالله افراسیابیان
 3. بررسی کتاب “نمونه پرزهای جنینی : از تئوری تا عمل ” ارایه شده توسط آقای دکتر آرش پولادی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی
 4. بررسی کتاب ” اطلس جنین شناسی ( از اووسیت تا جنین قبل از کاشت)” ارایه شده توسط خانم دکتر مژده بهرام رضایی
 5. بررسی کتاب ” دیابت بارداری” ارایه شده توسط آقای دکتر محسن رجب نیا چناری دستیار بیماریهای داخلی
 6. بررسی موضوع درخواست سرکار خانم دکتر شادیه محمدی مبنی بر پرداخت تشویقی تالیف کتاب ” میکروبیولوژی فرآورده های لبنی”
 7. بررسی درخواست آقای دکتر سینا ولیی در خصوص دریافت تشویقی بابت استناد به یکی از مقالات ایشان در یک کتاب مرجع پرستاری که در بانک اطلاعاتی اسکوپوس نمایه شده است.
 8. درخواست جناب آقای دکتر فایق یوسفی سردبیر محترم مجله علمی دانشگاه مبنی بر دریافت هزینه از مولفین مقالاتی که در مجله مذکور پذیرفته و منتشر می شوند.
 9. تفویض اختیارات کتابخانه مرکزی جهت سیاستگذاری، نظارت و پایش کتابخانه های تابعه به شورای انتشارات

*مصوبات جلسه:

 1. در خصوص کتاب ” بیماریهای دهان ، فک و صورت” ارایه شده توسط سرکار خانم دکتر شراره کریمی عضو محترم هیات علمی دانشکده دندانپزشکی مصوب گردید  که مولف  کتاب به حداقل ۵ درصد از کارهای خود در منابع کتاب ارجاع دهد. همچنین در درون متن به رفرنسهای مرتبط با موضوع ارجاع دهند. مولف باید ایرادات نگارشی متن را بطور کامل برطرف نمایند و با توجه به کامنتهای داور محترم متن کتاب را ازنظر علمی و نگارشی ویرایش نمایند. پس از انجام اصلاحات کتاب را مجددا به شورای انتشارات ارسال نمایند.
 2. برای کتاب ” دانشنامه مواد غذایی” ارایه شده توسط دکتر حمیدالله افراسیابیان داور تعیین گردید.
 3. برای کتاب “نمونه پرزهای جنینی : از تئوری تا عمل ” ارایه شده توسط آقای دکتر آرش پولادی عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی داور تعیین گردید.
 4. برای کتاب ” اطلس جنین شناسی ( از اووسیت تا جنین قبل از کاشت)” ارایه شده توسط خانم دکتر مژده بهرام رضایی داور تعیین گردید.
 5. برای کتاب ” دیابت بارداری” ارایه شده توسط آقای دکتر محسن رجب نیا چناری دستیار بیماریهای داخلی داور تعیین گردید.
 6. با درخواست سرکار خانم دکتر شادیه محمدی مبنی بر پرداخت تشویقی تالیف کتاب ” میکروبیولوژی فرآورده های لبنی” با توجه به اینکه قبل از چاپ اثر، به شورای انتشارات دانشگاه دیگر ارسال شده و مجوز دریافت نموده است مخالفت به عمل آمد.
 7. درخواست آقای دکتر سینا ولیی در خصوص دریافت تشویقی بابت استناد به یکی از مقالات ایشان در یک کتاب مرجع پرستاری که در بانک اطلاعاتی اسکوپوس نمایه شده است به جلسه بعد موکول شد.
 8. با درخواست جناب آقای دکتر فایق یوسفی سردبیر محترم مجله علمی دانشگاه مبنی بر دریافت هزینه از مولفین مقالاتی که در مجله مذکور پذیرفته و منتشر می شوند موافقت بعمل آمد . هزینه هر مقاله پذیرفته شده دو میلیون ریال تعیین گردید. ضمنا مولفین دانشگاه علوم پزشکی کردستان از پرداخت هزینه معاف می باشند.
 9. با تفویض اختیارات کتابخانه مرکزی جهت سیاستگذاری، نظارت و پایش کتابخانه های تابعه به شورای انتشارات موافقت به عمل آمد.