تازه های کتب منتشر شده

تازه های کتب منتشر شده در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

درمان بیماری‎های دهان، فک و صورت

شناسه: ۱۰۰۶۳۰۲
عنوان: درمان بیماری‎های دهان، فک و صورت
پدیدآور: شراره کریمی
سال انتشار: ۱۳۹۸
موضوع: دندانپزشکی، جراحی دهان
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: سخنوران
شابک: ۹۷۸۶۰۰۴۵۵۹۴۶۱
نوع کتاب: چاپی
قطع کتاب:وزیری: ۱۶.۵ در ۲۳ سانتیمتر
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۴۰۰۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

بیماریهای دهان یک حیطه تشخیصی مهم درعلوم پزشکی است و مشکلات تشخیصی و درمانی که یک متخصص بیماریهای دهان با آن روبرو است از ضایعات منفرد و بدون خطر تا تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک تهدید کننده حیات متغیر است. این امر نیازمند دانش کامل در حیطه های دندانپزشکی، پاتولوژی دهان، ساختار آناتومیک سرو گردن، پوست و طب داخلی است. این کتاب یک راهنمای عملی و قابل اعتماد برای تشخیص و درمان ضایعات دهانی است که برای دانشجویان رشته دندانپزشکی و همچنین دندانپزشکان قابل استفاده است.

بیوشیمی عمومی برای دانشجویان گروه پزشکی

شناسه: ۱۰۰۶۴۹۱
عنوان: بیوشیمی عمومی برای دانشجویان گروه پزشکی
پدیدآور: ذکریا وهاب زاده، عباس احمدی، محمد مرادزاده
سال انتشار: ۱۳۹۷
موضوع: بیوشیمی بالینی
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: مولف
شابک: ۰۰۶۲۲۹۷۸۰۶۰۱۵
نوع کتاب: چاپی، تالیف
قطع کتاب: وزیری: ۱۶.۵ در ۲۳ سانتیمتر
شمارگان:۵۰۰
قیمت:۴۵۰۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

علم بیوشیمی به لحاظ تاریخی علوم زیستی و پزشکی یکی از اولین و بنیادی ترین شاخه های علوم زیستی به حساب می آید و زمینه ساز گسترش روز افزون دانش بشر درشاخه های علوم پزشکی و زیستی شده است. درس بیوشیمی یک درس پایه و اجباری برای کلیه دانشجویان گروه علوم پزشکی است. این کتاب مناسب دانشجویان گروه های مختلف علوم پزشکی تدوین شده است.

ساختاریابی و الگوی هدایت دانشجویان استعداد برتر

شناسه: ۱۰۰۶۴۹۱
عنوان: ساختاریابی و الگوی هدایت دانشجویان استعداد برتر
پدیدآور: رضا شهر ابادی، معصومه هاشمیان، حمید جوینی، علی مهری، آرزو فلاحی
سال انتشار: ۱۳۹۷
موضوع: آموزش
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: انتشارات بیهق
شابک: ۹۷۸۹۶۴۲۶۸۱۶۲۴
نوع کتاب: چاپی
قطع کتاب: رقعی: ۱۴ در ۲۱ سانتیمتر
شمارگان: ۱۰۰
قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

دانشگاههای علوم پزشکی به عنوان یک سازمان حمایتی برای دانشجویان استعداد درخشان مطرح و می توانند با ارایه فرصتهای مناسب بسترهای لازم برای پرورش این دانشجویان را فراهم نمایند. کتاب حاضر با ارایه الگوهای مناسب جهت برنامه ریزی و مدیریت این دانشجویان به مسئولان امر آموزش کمک می کند.

میکروبیولوژی فرآورده های لبنی

شناسه: ۱۰۰۶۳۰۲
عنوان: میکروبیولوژی فرآورده های لبنی
پدیدآور:علی احسانی، سرور خلیلی صدقیانی، شادیه محمدی
سال انتشار: ۱۳۹۷
موضوع: تغذیه
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: انتشارات پریور
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۱۵۶۷۲۸
نوع کتاب: چاپی
قطع کتاب:وزیری: ۱۶.۵ در ۲۳ سانتیمتر
شمارگان: ۵۰۰
قیمت:۲۸۰۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

شیر و فرآورده های آن جزء اجزای اصلی زنجیره تامین مواد غذایی در بسیاری از کشورها محسوب می شود.موضوع اصلی این کتاب میکروبیولوژی شیر و فرآورده های مشتق از آن از جمله خامه، کره، انواع پنیر، فرآورده های تخمیری و اهمیت قارچ ها در صنایع لبنی و بیوفیلم می باشد.

تفسیر ABG در یک نگاه

شناسه: ۱۰۰۶۲۸۶
عنوان: تفسیر ABG در یک نگاه
پدیدآور: محسن رجب نیا چناری
سال انتشار: ۱۳۹۷
موضوع: طب اورژانس
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: نشر آئین طب
شابک: ۹۷۸۶۲۲۶۰۰۳۵۹۹
نوع کتاب: چاپی
قطع کتاب:جیبی: ۸ در ۱۶ سانتیمتر
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۷۰۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

تفسیر گاز خون شریانی (ABG) یک مهارت مهم برای پزشکان، پرستاران و سایر پرسنل درمانی می باشد. این کتاب ابزاری در جهت یادگیری آسان و تفسیر سریع گاز خون شریانی در شش گام می باشد تا در کوتاهترین زمان از مهارت خود استفاده و به تشخیص برسید.

کلیات داروشناسی،دارو درمانی و محاسبات دارویی

شناسه: ۱۰۰۶۲۷۶
عنوان:کلیات داروشناسی،دارو درمانی و محاسبات دارویی با رویکرد بالینی و متفاوت قابل استفاده برای دانشجویان پرستاری مامایی، اتاق عمل و هوشبری
پدیدآور:حسین فیضی، حمید رضا کوهستانی، سعید شرافتی
سال انتشار: ۱۳۹۷
موضوع: داروشناسی
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: انتشارات بشری
شابک:۹۷۸۹۶۴۳۹۹۵۱۸۸
نوع کتاب: چاپی
قطع کتاب:وزیری: ۱۶.۵ در ۲۳ سانتیمتر
شمارگان: ۱۰۰
قیمت:۲۱۵۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

کتاب حاضر مشتمل بر دو فصل دارودرمانی و محاسبات دارویی با مطالب مربوطه می باشد، که با تاکید بر فرآیند پرستاری تدوین شده است. این کتاب در خصوص محاسبات دارویی ابزاری مفید و کارآمد برای پرستاران شاغل در بخشهای مختلف بیمارستان می باشد.

رفتارهای پسندیده و اخلاق مناسب دانشجویی در فرهنگ ایرانی

شناسه: ۱۰۰۵۹۷۶
عنوان: رفتارهای پسندیده و اخلاق مناسب دانشجویی در فرهنگ ایرانی
پدیدآور: فریبا طیری، شعبان سپهر
سال انتشار: ۱۳۹۷
موضوع: روانشناسی اجتماعی
زبان: فارسی
دانشگاه منتشر کننده: دانشگاه علوم پزشکی کردستان
ناشر: انتشارات نوبیان
شابک: ۹۷۸۶۰۰۷۰۹۰۹۰۹
نوع کتاب: چاپی
قطع کتاب: وزیری: ۱۶.۵ در ۲۳ سانتیمتر
شمارگان: ۱۰۰۰
قیمت: ۹۰۰۰۰ ریال

معرفی کتاب:

دانش، خرد و فرهنگ را می توان سه ضلع یک مثلث فرهنگ ایرانی دانست که در نبود هرکدام دیگری به تکامل نمی رسد. این کتاب در جهت خودشناسی و آگاهی یافتن از رفتارهای صحیح و باید و نبایدهای جامعه به دانشجویان کمک می کند تا با دیگران ارتباط موفق و بهتری برقرار نماید.